หนังสือนำเที่ยวห้องอยุธยา
หนังสือนำเที่ยวห้องรัตนโกสินทร์
18 อรหันต์กับพระพุทธเจ้าบนเขาคิชกูฏ
แบบสอบถามเครื่องดื่มแทนมื้ออาหาร รสสับปะรดผสมมะม่วง (กดที่ลิงค์ข้างล่างได้เลยครับ)
แบบสอบถามเครื่องดื่มแทนมื้ออาหาร รสวานิลลา (กดที่ลิงค์ข้างล่างได้เลยครับ)
แบบสอบถามเครื่องดื่มแทนมื้ออาหาร รสมิกซ์เบอร์รี(กดที่ลิงค์ข้างล่างได้เลยครับ)
แบบสอบถามเครื่องดื่มแทนมื้ออาหาร รสธัญพืช (กดที่ลิงค์ข้างล่างได้เลยครับ)
แบบสอบถามเครื่องดื่มแทนมื้ออาหาร รสชานม (กดที่ลิงค์ข้างล่างได้เลยครับ)
แบบสอบถามเครื่องดื่มแทนมื้ออาหาร รสช็อกโกแลต (กดที่ลิงค์ข้างล่างได้เลยครับ)
แบบสอบถามเครื่องดื่มแทนมื้ออาหาร รสกาแฟ (กดที่ลิงค์ข้างล่างได้เลยครับ)
แบบสอบถามเครื่องดื่มแทนมื้ออาหาร รสกล้วยหอม (กดที่ลิงค์ทีขึนมาได้เลยครับ)
แบบสอบถามเครื่องดื่มแทนมื้ออาหาร รสโกโก้ (กดที่ลิงค์ทีขึนมาได้เลยครับ)
พระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะศรีวิชัยตอนปลาย
แบบสอบถามชุดที่ 3 ตอบหลังจากเลือกตัวอย่างที่ชอบที่สุด 3 ตัวและใช้ต่ออีก 3 วันเสร็จแล้ว
ลิงค์ไปสู่แบบสอบถามชุดที่ 2 ตอบหลังจากตอบคำถามของตัวอย่างทั้ง 12 (ชุดที่ 1) แล้ว และตอบก่อนเริ่มทำชุดที่ 3
แบบสอบถามสำหรับตัวอย่างยาสีฟันทั้ง 12 ตัวอย่าง (ทำระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2561)
ข้อมูลติดต่อพิพิธภัณฑ์ฯ
19 ห้องจัดแสดงพระพุทธรูปอยุธยา (หนังสือ และ เสียง)
18 ห้องจัดแสดงศิลปะพระพุทธรูปลพบุรี (เสียง)
17 ห้องจัดแสดงพระพุทธรูปล้านนา (เสียง)
16 ห้องจัดแสดงพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี (เสียง)
15 ห้องจัดแสดงเวียตนาม (เสียง)
14 ห้องจัดแสดงกวนอิม (เสียง)
13 ห้องจัดแสดงเศียรครูและตุ๊กตาดินฤาษี (เสียง)
12 ห้องจัดแสดงพระพุทธรูปพม่า (เสียง)
11 ห้องจัดแสดงรูปสลักของคริสต์ (เสียง)
10 ห้องจัดแสดงภาพศักดิ์สิทธิ์ของช่าวเผ่าเย้า (เสียง)
08 ห้องจัดแสดงพระพุทรูปศรีวิชัยและพระใต้ (เสียง)
08 ห้องแสดงบ้านเชียง (เสียง)
07 ห้องจัดแสดงล้านช้าง และ ลาว (เสียง)
06 ห้องแสดงลูกปัดและหยก (หนังสือนำเที่ยวและเสียง)
05 ห้องแสดงสุโขทัย (หนังสือนำเที่ยวและเสียง)
04 ห้องรัตนโกสินทร์ (หนังสือนำเที่ยว และ เสียง)
03 กิจกรรมแนะนำเมื่อมาพิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะหนองปรือ (เสียง)
02 แนะนำโถงกลาง (หนังสือ และ เสียง)
01 คำแนะนำการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะหนองปรือ (เสียง)
ห้องโถงหน้าทางออกไปศาลเจ้าแม่กวนอิม
ห้องเวิร์ลคอลเล็กชัน โอ่งพุกาม (ตัวเมีย)
ห้องเวิร์ลคอลเล็กชัน กลองมโหระทึก
ห้องเวิร์ลคอลเล็กชัน ช่องแสดง 05 และ 06
ห้องเวิร์ลคอลเล็กชัน ช่องแสดง 07 และ 08 จงขุย
ห้องเวิร์ลคอลเล็กชัน กังไสชุดสามก๊ก
ห้องเวิร์ลคอลเล็กชัน พระโพธิสัตว์สิทธัตถะ
ห้องเวิร์ลคอลเล็กชัน ทางเข้า
ห้องศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น มุมเครื่องดนตรีท้องถิ่น
ห้องศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น มุมพระพุทธรูปพื้นถิ่น
ห้องศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น โถงแสดงภายในด้านซ้าย
ห้องศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น ผนังข้างตู้สุราโบราณ
ห้องศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น ตู้สุราโบราณ
ห้องศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ห้องแสดงพระเกจิ
ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ระฆังอธิษฐาน
ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ช่องแสดงที่ 21
ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ตู้ไม้ที่ 2
ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ตู้ไม้ที่ 01
ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ช่องที่ 04
ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ช่องแสดงที่ 07
ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ช่องแสดงที่ 09
ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ช่องแสดงที่ 11
ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์
ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ช่องแสดงที่ 01
ห้องจัดแสดงศิลปะวัตถุของศาสนาคริสต์ ช่องแสดงที่ 06
ห้องจัดแสดงศิลปะวัตถุของศาสนาคริสต์ ช่องแสดงที่ 01
ห้องจัดแสดงภาพพิธีกรรมของชนเผ่าเย้า
ห้องจัดแสดงศิลปะเศียรครูและพระฤาษี ช่องแสดงที่ 12
ห้องจัดแสดงศิลปะเศียรครูและพระฤาษี ช่องแสดงที่ 14
ห้องจัดแสดงศิลปะเศียรครูและพระฤาษี ช่องแสดงที่ 16
ห้องจัดแสดงศิลปะเศียรครูและพระฤาษี ช่องแสดงที่ 01
ห้องจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระโพธิสัตต์กวนอิมและเทพเจ้าจีน ช่องแสดงที่ 12
ห้องจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระโพธิสัตต์กวนอิมและเทพเจ้าจีน กำแพงด้านซ้ายมือของคุณ
ห้องจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระโพธิสัตต์กวนอิมและเทพเจ้าจีน ห้องภายใน
ห้องจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระโพธิสัตต์กวนอิมและเทพเจ้าจีน ช่องแสดงที่ 09
ห้องจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระโพธิสัตต์กวนอิมและเทพเจ้าจีน
ห้องจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระโพธิสัตต์กวนอิมและเทพเจ้าจีน
ห้องจัดแสดงศิลปะเวียดนาม กำแพงด้านนอก
ห้องจัดแสดงศิลปะเวียดนาม ช่องจัดแสดงที่ 03
ห้องจัดแสดงศิลปะเวียดนาม ช่องจัดแสดงที 01
ห้องจัดแสดงศิลปะศรีวิชัยและพระพุทธรูปทางใต้ ช่องจัดแสดงที่ 14
ห้องจัดแสดงศิลปะศรีวิชัยและพระพุทธรูปทางใต้ ช่องแสดงที่ 08
ห้องจัดแสดงศิลปะศรีวิชัยและพระพุทธรูปทางใต้ และ ศิลปะจาม ช่องแสดงที่ 07
ห้องแสดงศิลปะทวารวดี ช่องแสดงที่ 02
ห้องแสดงศิลปะทวารวดี ช่องแสดงที่ 05
ห้องแสดงศิลปะทวารวดี ช่องแสดงที่ 04 ปางลีลาและไสย์ยาสน์
ตู้แสดงศิลปะทิเบตและเนปาล ไวโรจนะพุทธเจ้า
ตู้แสดงศิลปะทิเบตและเนปาล อมิตตาพุทธเจ้า
ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนสมัยล้านนา (เชียงแสน) และศิลปะสมัยล้านนา ช่องแสดงที่ 14
ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนสมัยล้านนา (เชียงแสน) และศิลปะสมัยล้านนา ช่องแสดงที่ 05
ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนสมัยล้านนา (เชียงแสน) และศิลปะสมัยล้านนา ช่องแสดงที่ 04
ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนสมัยล้านนา (เชียงแสน) และศิลปะสมัยล้านนา ช่องแสดงที่ 02
ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนสมัยล้านนา (เชียงแสน) และศิลปะสมัยล้านนา
ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนประวัติศาสต์และศิลปะบ้านเชียง บนกำแพงตรงกลาง
ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนประวัติศาสต์และศิลปะบ้านเชียง กำแพงด้านขวาของคุณ
ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนประวัติศาสต์และศิลปะบ้านเชียง ช่องแสดงที่ 03
ห้องจัดแสดงศิลปะล้านช้าง กำแพงด้าน B
ห้องจัดแสดงศิลปะล้านช้าง ช่องจัดแสดงที่ 08
ห้องจัดแสดงศิลปะล้านช้าง ช่องแสดงที่ 01
ห้องจัดแสดงหยกและลูกปัด ช่องแสดงที่ 06
ห้องจัดแสดงหยกและลูกปัด ช่องจัดแสดงที่ 04
ห้องจัดแสดงหยกและลูกปัด ช่องแสดงที่ 03
ห้องจัดแสดงหยกและลูกปัด ช่องแสดงที่ 01
ห้องจัดแสดงศิลปะลพบุรีและศิลปะกัมพูชา ช่องแสดงที่ 18
ห้องจัดแสดงศิลปะลพบุรีและศิลปะกัมพูชา ช่องแสดงที่ 17
ห้องจัดแสดงศิลปะลพบุรีและศิลปะกัมพูชา ช่องแสดงที่ 16
ห้องจัดแสดงศิลปะลพบุรีและศิลปะกัมพูชา ช่องแสดงที่ 5
ห้องจัดแสดงศิลปะสุโขทัย ช่องแสดงที่ 11
ห้องจัดแสดงศิลปะสุโขทัย ช่องแสดงที่ 09
ห้องจัดแสดงศิลปะสุโขทัย ตู้กระจกที่ 01
ห้องจัดแสดงศิลปะสุโขทัย ตู้กระจก 02
ห้องจัดแสดงศิลปะสุโขทัย ช่องแสดงที่ 01
ห้องแสดงอยุธยา ช่องที่ 34
ห้องแสดงอยุธยา ช่องแสดงที่ 16
ห้องแสดงอยุธยา ช่องแสดงที่ 10
ห้องจัดแสดงศิลปะอยุธยา ช่องแสดงที่ 05
ห้องรัตนฯ ช่องแสดงที่ 14
ห้องรัตนฯ ช่องแสดงที่ 12
ห้องรัตนฯ ช่องแสดงที่ 11
ห้องรัตนฯ ช่องแสดงที่ 1
ระฆังสัมฤทธิ์สมัยอาณาจักรฟูนัน
ภาชนะสัมฤทธิ์ใส่เหล้าสี่เหลี่ยม (เรียกว่า ซุน)
ธรรมมาสน์สมัยอยุธยา และพระพุทธบาทจำลอง
โอ่งสังคโลกสมัยสุโขทัยตัวเมีย
คำแนะนำพิพิธภัณฑ์ (เอกสารนำเที่ยว คลิ๊กตามลิงค์)