17 ห้องจัดแสดงพระพุทธรูปล้านนา (เสียง)

กดลิงค์ข้างล่าง

https://youtu.be/aM4JJXF0MaM