19 ห้องจัดแสดงพระพุทธรูปอยุธยา (หนังสือ และ เสียง)

สำหรับหนังสือกดลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/1-toEsZUA57LnriCrsZ_W5oRgFTiKP2zz/view?usp=sharing

สำหรับไกด์เสียงกดลิงค์นี้ https://youtu.be/fYkhP4cSwys