19 ห้องจัดแสดงพระพุทธรูปอยุธยา (เสียง)

กดลิงค์ข้างล่าง

https://youtu.be/fYkhP4cSwys