19 ห้องจัดแสดงพระพุทธรูปอยุธยา (หนังสือ และ เสียง)

คลิกตรงนี้สำหรับหนังสือนำเที่ยว 

สำหรับไกด์เสียงกดลิงค์นี้ https://youtu.be/fYkhP4cSwys