ห้องแสดงอยุธยา ช่องแสดงที่ 10

ช่องแสดงที่ 10 พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง (อายุประมาณกว่า 300 ปี)

พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางห้ามญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่สมัยอยุธยา-บ้านพลูหลวง ที่สวยงามสมบูรณ์ที่สุด เครื่องประดับทุกชิ้นสามารถที่จะถอดออกเป็นชิ้นๆและนำมาประกอบใหม่ได้