ห้องจัดแสดงศิลปะสุโขทัย ตู้กระจก 02

พระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยแบบสุโขทัย ปางสมาธิหล่อจากทองคำ(อายุประมาณ 700ปี) พระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยแบบสุโขทัยเป็นต้นแบบของการสร้างพระพุทธรูปทรงน้อยของอยุธยาในสมัยต่อมา