ห้องจัดแสดงศิลปะสุโขทัย ตู้กระจกที่ 01

พระพุทธรูปทองคำ ศิลปะสุโขทัย หมวดนครหลวง (อายุประมาณ 700ปี) พระรัศมีเป็นรูปเปลวเพลิงและนิ้วมือทั้งสองข้างพริ้วไหวหรือกระดกขึ้นเล็กน้อย พระพักตร์จะอวบอิ่มดูอ่อนหวานมากตามเอกลัษณ์ของศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์