ห้องจัดแสดงศิลปะสุโขทัย ช่องแสดงที่ 11

ช่องแสดงที่ 11 ชั้นบนจัดแสดงพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยทั้ง 3 หมวดเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ โดยพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติองค์ซ้ายมือสุดเป็นศิลปะหมวดกำแพงเพชร โดยสังเกตได้จากรูปพระพักตรืที่กลมรีและมีคางที่เรียวแหลม ส่วนพระพุทธรูปปางห้ามพยาธิองค์ขวามือสุดเป็นศิลปะหมวดพิษณุโลก ซึ่งจะเห็นว่าพระเศียรนั้นใหญ่กว่าปกติและพระโอษฐ์ พระเนตร พระนาสิกจะมีขนาดใหญ่กว่าหมวดกำแพงเพชร