โอ่งสังคโลกสมัยสุโขทัยตัวเมีย

โอ่งสังคโลกตัวเมียใบนี้เป็นใบที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอายุ 700-800 ปี  โอ่งโบราณแบ่งเป็น 2 แบบคือตัวผู้และตัวเมีย โอ่งตัวเมียจะสร้างยากกว่าโอ่งตัวผู้มากๆ โดยโอ่งตัวเมียจะมีลักษณะที่เรียกว่ามีสะโพก คือจากปากโอ่ง ตัวโอ่งจะบานออกโดยรอบทำมุมกับปากโอ่งเกือบ 180 องศา (หรือขนานกับพื้นดิน) ส่วนโอ่งตัวผู้ตัวโอ่งจะทำมุมเฉียงลงประมาณ 30-45 องศา ซึ่งโอ่งสังคโลกตัวผู้สมัยสุโขทัยจะอยู่ในสวนโอ่งด้านนอกติดกับตำหนักเจ้าแม่กวนอิม