ห้องจัดแสดงศิลปะลพบุรีและศิลปะกัมพูชา ช่องแสดงที่ 16

ช่องแสดงที่ 16 จัดแสดงศิลปะวัตถุจากทั้งลพบุรีและกัมพูชา ซึ่งชิ้นที่ไม่ควรพลาดคือพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในช่องตรงกลางชั้นล่างสามช่อง ซึ่งเป็นศิลปะประคนชัย (อายุประมาณ 1,300 ปี) และ องค์พระพุทธรูปปางนาคปรกสัมฤทธิ์ (ศิลปะลพบุรี) ทางด้านขวามือ (อายุประมาณ 900 ปี)

ส่วนองค์ที่มีรูปพระพักตร์เป็นม้านั้น ชาวอินเดียเรียกว่า กัลกิ ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในอนาคต อันเป็นอวตารที่ 10 ของพระนารายณ์

หมายเหตุ  ศิลปะลพบุรี (L)  เป็นศิลปะของชนชาติบรรพบุรุษไทย ส่วนศิลปะกัมพูชา (K) เป็นศิลปะของชนชาติกัมพุช (ขอม)