ห้องจัดแสดงศิลปะลพบุรีและศิลปะกัมพูชา ช่องแสดงที่ 17

ช่องแสดงที่ 17 ชั้นบน องค์ขวามือสุด พระโพธิสัตว์แกะสลักจากหิน ศิลปะคันธรราช (อายุประมาณ 1,800 ปี)

รูปแกะสลักหินองค์นี้เกิดพร้อมกับการสร้างพระพุทธรูปในยุคแรกๆของโลกที่เรียกว่าศิลปะคันธารราชหรือ Gandahar ที่อยู่ที่ประเทศอัฟกันนิสถาน ถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจน พระพุทธรูปที่เก่าที่สุดในโลกจะมีอายุไม่เกิน 2047 ปี