ห้องจัดแสดงหยกและลูกปัด ช่องแสดงที่ 01

ช่องแสดง 1 ชุดหยกโบราณจากประเทศจีน อายุประมาณ 2,000 ปี