ห้องจัดแสดงหยกและลูกปัด ช่องจัดแสดงที่ 04

ช่องแสดง 4  สร้อยคอทองเหลืองพระธรรมบาล ศิลปะทิเบตหรือเนปาล

ทุกๆสิ้นปีวัดในพุทธศาสนาที่ทิเบต เนปาลและ อินเดียจะทำพิธีบูชาพระธรรมบาล(หรือบางทีเรียกว่าพระมหากาฬ) โดยจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงโดยพระลามะ สร้อยคอพระธรรมบาลจะเป็นเครื่องประดับสำคัญที่ใส่ในชุดที่ใช้ร่ายรำประกอบพิธีกรรม สร้อยคอเส้นนี้ประกอบด้วยหัวกะโหลก 13 หัว ซึ่งหัวกะโหลก 10 หัวแรกแต่ละหัวจะแสดงถึงนิวรณ์ทั้ง 5 (กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และ วิจิกิจฉา) สองชุด ซึ่งนำมาสู่มนุษย์ (หัวล่างสุดที่กำลังร้องไห้) โดยมาร (2 หัวจากล่าง)