ห้องจัดแสดงหยกและลูกปัด ช่องแสดงที่ 06

ช่องแสดง 6 บนพื้นราบ จะมีต่างหูลิงลิงโอ และ สัญญลักษณ์ของหัวหน้าเผ่า ของบรรพบุรุษไทย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 3,000-4,000 ปี