ห้องจัดแสดงศิลปะล้านช้าง ช่องจัดแสดงที่ 08

ช่องแสดงที่ 8 ชั้นล่าง องค์ขวามือสุด พระพุทรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้างบริสุทธิ์ อายุประมาณ 400 ปี

พระพุทธรูปองค์นี้เป็นตัวอย่างของพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างที่ดีที่สุดองค์หนึ่งโดยจะเห็นว่าพระพุทธรูปจะมีหน้าตายิ้มแย้ม รูปพระพักตร์จะเหมือนคนลาว พระรัศมีรูปเปลวเพลิงแบบลักษณะแน่นและหล่อหนามาก (จะมีกรวยเล็กๆคล้ายดอกบัวบานอยู่ด้านบนสำหรับใส่อัญมณี) และ ฐานพระมีการหักเหลี่ยมมุมและมีแง่งแหลมอยู่ทั่วไปคล้ายไหลบัวอยู่รอบด้าน