ธรรมมาสน์สมัยอยุธยา และพระพุทธบาทจำลอง

ธรรมมาสน์ สมัยอยุธยา อายุประมาณ 300 ปี

เป็นธรรมมาสน์โบราณสร้างสมัยปลายอยุธยา และมีรูปหล่อของหลวงปู่มั่นนั่งอยู่ เป็นตัวอย่างของการใช้ธรรมมาสน์ในการเทศนาธรรมให้ประชาชนฟัง 

ด้านหน้า  พระพุทธบาทจำลองสร้างสมัยรัชกาลที่ 5