ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนประวัติศาสต์และศิลปะบ้านเชียง ช่องแสดงที่ 03

ห้องบ้านเชียงเป็นห้องที่มีโบราณวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และเป็นจุดกำเนิดของอารยธรรมและวัฒนธรรมโบราณต่างๆของประเทศในเอเซียโดยเฉพาะการนับถือผี ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆหลายอย่างจากยุคสมัยบ้านเชียงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเช่นประเพณีการเก็บศพในโองหรือไห ก่อนฝัง ซึ่งได้พัฒนามาเป็นโกฐิในปัจจุบันเป็นต้น

ช่องแสดงที่ 3 สองช่องล่าง จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาตร์ระยะต้น

โดยชั้นล่างสุด 2 ชั้น จะจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาอายุประมาณกว่า 5,000 ปี โดยเครื่องปั้นดินเผายุคนี้จะมีสีดำเนื่องจากมนุษย์สมัยนั้นยังไม่รู้จักใช้ไฟ  มีลวดลายขูดขีด และไม่มีการใช้สีเขียน

ชั้นบนจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุประมาณ 4,000 ปี ซึ่งเริ่มที่จะมีสีแดงกับสีดำเพราะมนุษย์สมัยนั้นเริ่มรู้จักใช้ไฟแบบสุมขึ้น ดินเผาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ก็ไม่สม่ำเสมอทั้งหมด ลวดลายก็ยังคงเป็นแบบขูดขีดเช่นเดิม