ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนประวัติศาสต์และศิลปะบ้านเชียง บนกำแพงตรงกลาง

ช่องแสดงด้านหลังในสุดที่แบ่งเป็น 3 ชั้น เป็นการจัดแสดงภาชนะดินเผาบ้านเชียงยุคที่โด่งดังที่สุดและที่เป็นสัญญลักษณ์ของบ้านเชียง (อายุประมาณ 1,800 – 2,000 ปี) เป็นภาชนะดินเผาที่มีลวดลายสวยงาม ภาชนะของสมัยนี้สามารถเผาด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนเป็นสีหมากสุกได้สม่ำเสมอทั้งยังมีลายเขียนสีที่สวยงามอีกด้วย