ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนสมัยล้านนา (เชียงแสน) และศิลปะสมัยล้านนา

ช่องแสดงที่ 1 พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงใหม่ (อายุประมาณ 800 ปี)

ห้องล้านนาเป็นห้องที่แสดงพุทธศิลปะของล้านนา (ทางเหนือของประเทศไทยที่มีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง) ครบทุกประเภทและมีพระพุทธรูปองค์สำคัญๆมากมาย