ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนสมัยล้านนา (เชียงแสน) และศิลปะสมัยล้านนา ช่องแสดงที่ 02

ช่องแสดงที่ 2 พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเขลางค์นครหรือลำปาง (อายุประมาณ 700)  

พระพุทธรูปองค์นี้ทำจากทองคำแท้ 80% ใกล้เคียงกับพระพุทธรูปทองคำที่วัดไตรมิตรฯในกรุงเทพฯ    พระพุทธรูปศิลปะลำปางจะสังเกตุได้จากสันพระนาสิก (จมูก) ที่โด่งงุ้ม โดยสันจมูกจะสูงเกือบถึงระหว่างคิ้ว ถ้าพูดง่ายๆคือเป็นพระพุทธรูปที่มีดั้งจมูกเหมือนชาวตะวันตกนั่นเอง