ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนสมัยล้านนา (เชียงแสน) และศิลปะสมัยล้านนา ช่องแสดงที่ 04

ช่องแสดงที่ 4

องค์ซ้ายมือสุด พระพุทธรูปปางอริยาบถยืน ศิลปะน่าน มีลักษณะเด่นคือมือยาวเลยเข่า และมีพระรัศมีคล้ายรูปเปลวเพลิง พระรัศมีแบบน่านนี้เป็นต้นแบบพระรัศมีแบบเปลวเพลิงที่ศิลปะสุโขทัยได้นำไปพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมของสังคมไทยในปัจจุบัน

 

องค์กลาง พระพุทธรูปดินเผา ศิลปะหริภุญชัย (ลำพูน) เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลจากกัมพูชาเนื่องจากเมืองลำพูนเป็นเมืองขึ้นของกัมพูชาเกือบสามร้อยปี ดังนั้นพระพุทธรูปศิลปะลำพูนจะมีหนวดคล้ายๆกับเทวรูป มีขอบพระพักตร์คล้ายศิลปะบายนของศิลปะเขมรหรือกัมพูชา

 

องค์ขวามือสุด พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางลีลา ศิลปะฝาง (ปัจจุบันคือำเภอฝาง จ.เชียงใหม่) พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะพิเศษที่หาชมได้ยากคือมีพระรัศมีแบบไส้ปลา