ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนสมัยล้านนา (เชียงแสน) และศิลปะสมัยล้านนา ช่องแสดงที่ 05

ช่องแสดงที่ 5

องค์ซ้ายมือ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ศิลปะไชยปราการ (อายุประมาณ 400 ปี) พระพุทธรูปศิลปะไชยปราการมีเอกลักษณ์ที่ไรพระศกนั้นจะมีเส้นสองเส้นแทนที่จะเป็นเส้นเดียวหรือไม่มีเลยเหมือนพระพุทธรูปไทยอื่นๆ ปัจจุบันเมืองไชยปราการนั้นอยู่ในพื้นที่ของอำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่

องค์ขวามือ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ศิลปะเขลางค์นคร (ลำปาง) (อายุประมาณ 350 ปี)