ห้องจัดแสดงศิลปะก่อนสมัยล้านนา (เชียงแสน) และศิลปะสมัยล้านนา ช่องแสดงที่ 14

ช่องแสดงที่ 14 ชั้นบนสุด

แถวหลังองค์ซ้ายมือสุด พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนก่อนล้านนา (อายุประมาณ 950 ปี) เป็นพระพุทธรูปที่เก่าที่สุดในห้องนี้ พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนมีพระพักตร์อวบอิ่ม มีพระอุระ(หน้าอก)หนา นิ้วมือกระดกพริ้ว ฝ่ามือข้างขวาวางเกือบตกจากหัวเข่า ทรงมีพระวรกายเจ้าเนื้อ ประทับนั้งเอนไปข้างหลังคล้ายท่านักเลง 

แถวหลังองค์กลาง พระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน (อายุประมาณ 300 ปี) ประทับบนฐานสัมริดที่มีอายุต่างกัน

แถวหลังองค์ขวามือสุด พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา สกุลช่างเชียงใหม่ (อายุประมาณ 800 ปี) จะเห็นว่าพระพักตร์จะดูไม่เหมือนศิลปะเชียงแสนและนั่งหลังตรง (ดูเพิ่มได้ที่ช่องแสดงที่ 1)