ตู้แสดงศิลปะทิเบตและเนปาล ไวโรจนะพุทธเจ้า

ส่วนพระพุทธรูปองค์สีทองทางซ้ายมือชั้นบนคือพระไวโรจนพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าแห่งแสงสว่าง หนึ่งในพระพุทธเจ้าห้าพระองค์

นอกจากนี้ช่องแสดงนี้ยังจัดแสดงพระมหากาลาหรือที่คนไทยเรียกว่าพระธรรมบาล ซึ่งเป็นรูปเคารพที่มีหน้าตาน่ากลัวและมีรัศมีเป็นเปลวเพลิง