ภาชนะสัมฤทธิ์ใส่เหล้าสี่เหลี่ยม (เรียกว่า ซุน)

ภาชนะสัมฤทธิ์ใส่เหล้าสี่เหลี่ยม (เรียกว่า ซุน) พร้อมหัวแกะสี่ด้าน | ศิลปะจีน (ราชวงศ์ ชาง) | อายุประมาณ 2,700 ถึง 3,600 ปี