ห้องจัดแสดงศิลปะศรีวิชัยและพระพุทธรูปทางใต้ และ ศิลปะจาม ช่องแสดงที่ 07

อาณาจักรศรีวิชัยมีอายุตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6-14  ศิลปะศรีวิชัยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเหนือ อินเดียใต้ และ ศรีลังกา

อาณาจักรศรีวิชัยเป็นอาณาจักรแรกที่ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยอยุธยา  ซึ่งพระพุทธรูปที่ถูกจัดแสดงอยู่ด้านในเป็นพระพุทธรูปศิลปะทางใต้ (หลังอาณาจักรศรีวิชัย) ที่มีหลากหลายศิลปะอันเกิดจากเหตุทางการเมือง

ช่องแสดงที่ 6 และ 7 (ชั้นกลางและล่าง)  จัดแสดงพระพุทธรรูปและศิลปะวัตถุสมัยศรีวิชัย (อายุประมาณ 700 – 1,500 ปี)

ช่องแสดงที่ 7 (ชั้นบน) ศิลปะจาม ของอาณาจักรจามปา ที่สูญสลายไปแล้ว รูปเคารพเหล่านี้เป็นสมบัติทางอารยธรรมของจามที่หลงเหลืออยูหลังจากที่ถูกกลืนไปเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนาม จะหลงเหลือแต่ชนเผ่าเวียตนามที่อยู่ทางภาคกลางของประเทศ