ห้องจัดแสดงศิลปะศรีวิชัยและพระพุทธรูปทางใต้ ช่องจัดแสดงที่ 14

ช่องแสดงที่ 14 จัดแสดงพระพุทธรูปศิลปะขนมต้มนครศรีธรรมราช

เนื่องจากเชลยศึกล้านนาถูกกักขังอยู่บริเวณทางใต้ของไทย ทำให้ช่างเชลยศึกล้านนาสร้างพระพุทธรูปในลักษณะคล้ายศิลปะเชียงแสนคือ มีพุทธลักษณะล่ำสัน กำยำ มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ นั่งขัดสมาธิเพชร จึงถูกเรียกศิลปะของพระพุทธรูปทางใต้แบบนี้ว่า “ขนมต้มนครศรีธรรมราช”

ส่วนพระพุทธรูปสีทองอร่ามองค์นี้ เดิมเป็นสัมฤทธิ์สีน้ำตาลเข้มแต่เนื่องด้วยความศักดิ์สิทธ์ได้มีผู้มาบนขอให้ขายที่ได้ในราคาที่ต้องการ ถ้าเป็นจริงจะทำการปิดทองให้ทั้งองค์หลังจากได้รับพรจริงตามที่ขอในสามวัน ทางผู้ที่บนไว้จึงได้ทำการปิดทอง (gold guilding) ให้พระองค์นี้ นอกจากนี้ ช่องแสดงที่ 12 ยังมีพระพุทธรูปศิลปะขนมต้มนครศรีธรรมราชให้ชมอีก 4 องค์ พร้อมกันโบราณวัตถุจากประเทศอินเดียที่พบในภาคใต้ของไทย