ห้องจัดแสดงศิลปะเวียดนาม ช่องจัดแสดงที 01

สมัยก่อนประวัติศาสตร์เวียตนามเป็นเพียงมณฑลหนึ่งของจักรวรรดิ์จีน มีชื่อเรียกว่า “หนานแย”  แต่หลังจากได้รับเอกราช อาณาจักรเวียตนามก่อนหน้านี้มีชื่อว่าอาณาจักรไดเวียด  แต่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิ์จีนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19

ช่องแสดงที่ 1 เชิงเทียนเซรามิก ศิลปะไดเวียต (อายุประมาณ 400-500 ปี) เชิงเทียนขนาดใหญ่นี้มีเพียง 2 ชิ้นในโลก (เป็นคู่กัน) ชิ้นหนึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติประเทศเวียดนามและอีกชิ้นอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้