ห้องจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระโพธิสัตต์กวนอิมและเทพเจ้าจีน

ห้องแสดงนี้จัดแสดงเจ้าแม่กวนอิม จากวัฒนธรรมต่างๆซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง มีตั้งแต่เจ้าแม่กวนอิมอายุ 1,600 ปีแกะสลักจากศิลา เจ้าแม่กวนอิมทำจากไม้กลายเป็นหินที่ถูกค้นพบในท้องทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้การบูรที่มีกลิ่นหอมมาก

ทางเข้า เป็นงานแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมทรงมังกร แกะสลักจากไม้การบูร สูง 195 เซ็นติเมตร