ระฆังสัมฤทธิ์สมัยอาณาจักรฟูนัน

ระฆังสัมฤทธิ์สมัยอาณาจักรฟูนัน อายุประมาณ 1,800 ถึง 2,000 ปี

อาณาจักรฟูนันเป็นแหล่งอารยะธรรมเก่าแก่ก่อนสมัยนครหลวงของอาณาจักรกัมพูชาที่ครอบคลุมพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ำโขง (ทางใต้ของประเทศกัมพูชาและเวียตนามในปัจจุบัน)  อาณาจักรฟูนันถูกจักรวรรด์จีนขนานนามว่าเป็นอาณาจักรทางทะเลใต้แห่งแรกของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นบรรพบุรุษของอารยธรรมนครหลวงของอาณาจักรกัมพูชิหรือขอม (ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน)