ห้องจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระโพธิสัตต์กวนอิมและเทพเจ้าจีน

รูปหล่อเหล็กนี้เป็นรูปหล่อของปรมาจารย์ตั๊กม๊อหรือพระโพธิธรรม ผู้ให้กำเนิดกังฟูในจีน ถ้าท่านถือรองเท้าแสดงว่าตอนนั้นท่านอายุ 100 ปี (ถ้าถือมังกรคือ 120 ปี)