ห้องจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระโพธิสัตต์กวนอิมและเทพเจ้าจีน ช่องแสดงที่ 09

ช่องแสดงที่ 9 ช่องซ้ายล่าง เจ้าแม่กวนอิมเซรามิก ศิลปะญี่ปุ่นเจ้าแม่กวนอิมศิลปะญี่ปุ่นนั้นหาดูได้ยากเนื่องจากแม้ในประเทศญี่ปุ่นเองการนำรูปเคารพของเจ้าแม่ออกมาให้สักการะก็จะมีฉากกั้นบังไว้ด้วยผ้าผืนบางๆทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดของศิลปะต่างๆได้อย่างใกล้ชิด