ห้องจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระโพธิสัตต์กวนอิมและเทพเจ้าจีน ห้องภายใน

ช่องแสดงติดกำแพงด้านในนี้จัดแสดงรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมโบราณจากจีนและเวียตนาม  รูปแกะสลักศิลาเก่าแก่ทั้ง 4 ชิ้นเป็นศิลปะจีนที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ต่างๆได้แก่

องค์ขวามือสุด ศิลปะสมัยจิ้น อายุประมาณ 1,600 ปี

องค์ถัดจากองค์ขวามือสุดทางซ้าย ศิลปะสมัยราชวงศ์เหนือ-ใต้ อายุประมาณ 1,500 ปี

องค์ซ้ายมือสุด ศิลปะสมัยราชวงศ์ซ้อง มีอายุประมาณ 900 ปี

องค์ถัดจากองค์ซ้ายมือสุดมางขวา ศิลปะสมัยราชวงศ์หมิงอายุประมาณ 700 ปี