ห้องจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระโพธิสัตต์กวนอิมและเทพเจ้าจีน กำแพงด้านซ้ายมือของคุณ

ทางด้านซ้ายของที่จัดแสดงเจ้าแม่กวนอิมองค์สีทองออกแดงใหญ่สามองค์ซึ่งเป็นศิลปะไดเวียต (200-1,100 ปี)  จัดแสดง เจ้าแม่กวนอิมศิลปะจาม (อายุประมาณ 300 ปี) แกะสลักจากไม้เนื้อแข็งที่หาดูได้ยากยิ่ง เพราะเป็นของอารยธรรมจามที่ได้ล่มสลายและถูกกลืนเข้าไปกับประเทศเวียตนามแล้ว จะสังเกตได้จากมวยผมซึ่งเป็นลักษณะการทำผมของชนเผ่าจามปา เจ้าของอารยธรรมจาม