ห้องจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระโพธิสัตต์กวนอิมและเทพเจ้าจีน ช่องแสดงที่ 12

ช่องจัดแสดงที่ 12 รูปปั้นเซรามิกของตี่จังอ๋วง หรือ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

ตี่จังอ๋วงหรือพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่งที่คนจีนให้ความนับถือมากและมีความเชื่อว่าถ้าสวดชื่อท่าน 3 ครั้งด้วยจิตที่แน่วแน่ จะไม่มีวันตกนรก

ตี่จังอ๋วง หรือ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์ที่ลงไปโปรดคนบาปถึงนรกทุกขุม  จะพบเห็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญนี้ในพิธีทำกงเต๊กของประเทศจีน