ห้องจัดแสดงศิลปะเศียรครูและพระฤาษี ช่องแสดงที่ 01

ห้องเศียรครูและฤาษีนี้จัดแสดงเศียรครู (ที่ผ่านพิธีกรรมมามากมายแล้ว) และพระฤาษีดินที่หายากยิ่ง  คนไทยไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรให้สำเร็จจะต้องได้รับการ “ครอบครู” เพื่อเป็นศิริมงคลและอวยพรให้ทำอาชีพต่างๆได้สำเร็จ โดยเฉพาะงานทางศิลปะและการแสดงต่างๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงความเชื่อเรื่องเวทย์มนต์คาถาต่างๆที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ

ช่องแสดง 1 เศียรพ่อแก่ (ชั้นบนทั้งสองเศียร)  เศียรพระพิลาภ (ชั้นล่างซ้ายมือ) และ เศียรพระฤาษีหิมวัติที่ทำจากหนังวัว (ชั้นล่างขวามือ) ในตำนานพระฤาษีองค์นี้คือพ่อตาของพระอิศวร