ห้องจัดแสดงศิลปะเศียรครูและพระฤาษี ช่องแสดงที่ 14

ช่องแสดง 14 ชั้นบน เศียรกลาง เศียรครูพระฤาษีกไลโกฎทำมาจากหนัง (ไม่ใช่ทำมาจากกระดาษสาเหมือนที่นิยมทำกัน) อายุประมาณ 400 ปี

ส่วนด้านข้างเป็นเพระฤาษีพฆเณศวร