ห้องจัดแสดงศิลปะเศียรครูและพระฤาษี ช่องแสดงที่ 12

ช่องแสดง 12 พระฤาษีศิวะมุนี (ชั้นบน) และ พระฤาษีนารถ (ชั้นล่าง)

พระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดูองค์หนึ่งและถือว่าเป็นพระฤาษีที่มีฤทธิ์มากที่สุด รูปปั้นองค์นี้มีความสำคัญคือเป็นศิลปะไทย หน้าตาคมเข้มเหมือนคนไทยซึ่งจะแตกต่างอย่างมากจากรูปปั้นพระศิวะมุนีองค์อื่นๆที่จะนิยมทำเป็นศิลปะอินเดีย  สำหรับพระฤาษีศิวะมุนีองค์นี้ ทำจากดินดำผสมมวลสารต่างๆตามตำรา ส่วนพระฤาษีนารถ (องค์ล่าง) สังคมไทยนิยมเรียกว่า “พระฤาษีนารอด”