ห้องจัดแสดงภาพพิธีกรรมของชนเผ่าเย้า

ภาพจิตรกรรมที่มีสีสันสวยงามที่จัดแสดงในห้องนี้  เป็นภาพที่เขียนจากสีที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ  เป็นภาพที่ใช้สำหรับพิธีกรรมต่างๆของชนเผ่าเย้า  อายุประมาณ 300-350 ปี โดยสังเกตจากอักษรที่เขียนอยู่ด้านหลังของภาพที่ระบุไว้ว่าอยู่ในรัชกาลของจักรพรรดิ์เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง

ชนเผ่าเย้าจะนับถือเทพต่างๆของศาสนาเต๋าตันตระโดยแทบไม่มีองค์เคารพของศาสนาพุทธฝ่ายมหายานเข้ามาเจือปนเลย  แต่เนื่องจากชนเผ่าเย้าในอดีตมีอาชีพเป็นทหารรับจ้างและปลูกฝิ่นอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง  ต่อมาจึงถูกรัฐบาลจีนคอมมิวนิสส์กดดันจนต้องอพยพถอยร่นลงมาทางตอนใต้ของจีนจนเข้ามาตั้งรกรากอยู่ทางภาคเหนือของประเทศต่างๆที่มีอาณาเขตติดกับประเทศจีน