ห้องจัดแสดงศิลปะวัตถุของศาสนาคริสต์ ช่องแสดงที่ 01

รูปเคารพของศาสนาคริสต์เหล่านี้เดิมอยู่ที่เวียดนามและมาเก๊า แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบคอมมูนิสต์และเกิดการล้มล้างวัฒนธรรมตะวันตกในเวียตนามและมาเก๊า ก็ได้มีการทำลายศาสนสถานต่างๆ ซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ได้นำออกมาจากเวียตนามและทางพิพิธภัณฑ์ก็ได้ทำการเก็บรักษาไว้ต่อไป

ช่องแสดง 1 รูปแกะสลักไม้เขียนสีพระเยซูปาง bleedign heart ศิลปะโปรตุเกส (อายุประมาณ 250-300 ปี)  องค์พระเยซูนี้แกะจากไม้ ทาสีและเสื้อผ้าอาภรณ์ทำจากหนังแกะและดวงตาจะทำด้วยลูกแก้วซึ่งดูเหมือนจริง