ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ช่องแสดงที่ 01

ห้องจัดแสดงเมียนมาร์ประกอบไปด้วยพระพุทธรูปศิลปะต่างๆที่พบในประเทศเมียนมาร์ มีตั้งแต่ศิลปะมอญโบราณอายุเกือบ 1,200 ปี ไปจนถึงศิลปะมัณฑเลย์ (ยุคสุดท้ายก่อนที่อังกฤษจะยึดครอง)เมื่อประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา

ช่องแสดงที่ 1 พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะไทยใหญ่ผสมพุกาม ทำขึ้นในสมัยมัณฑะเลย์ อายุประมาณ 150 ปี แกะสลักจากไม้พะยูงท่อนเดียวไม่มีรอยต่อ