ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์

บุษบกศิลปะของชาวไทใหญ่ในพม่า

สิ่งที่พลาดไม่ได้คือบุษบกขนาดต่างๆที่จัดแสดงไว้ อันนี้เป็นศิลปะเฉพาะของชาวไทใหญ่ในพม่าซึ่งจะทำจากไม้และนำรักมาปั้นขึ้นรูปและติดกระจก ซึ่งจะเปราะบางและแตกหักได้ง่าย

ถ้าเป็นศิลปะของชาวเมียนจะเป็นไม้แกะสลักอย่างวิจิตรพิสดารเช่น ซุ้มพระพร้อมพระพุทธรูปประทับยืนที่เห็นได้ตรงกำแพงด้านขวามือของท่าน  ส่วนภาชนะทรงกลมใหญ่ด้านหน้าองค์พระพุทธรูปคือถาดใส่อาหารถวายพระที่ชายไทยทางเหนือเรียกว่าขันโตก