ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ช่องแสดงที่ 11

ช่องแสดงที่ 11 พระพุทธรูปทำจากขี้เลื่อยของไม้มงคล 5 ชนิด ศิลปะมัณฑเลย์ อายุประมาณ 150 ปี มีลักษณะพิเศษคือทำมากจากการเอาไม้มงคลต่างๆ 5 ชนิดมาบดให้ละเอียดคล้ายขี้เลื่อยแล้วนำมาผสมกับรักแล้วปั้นขึ้นเป็นพระพุทธรูป