ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ช่องแสดงที่ 09

ช่องแสดงที่ 9 พระพุทธรูปทรงเครื่องทำจากกระดาษ ปางมารวิชัย ศิลปะไทใหญ่ (อายุประมาณ 250 ปี) เริ่มต้นด้วยการทำองค์พระด้วยเทคนิกเปเปอร์มาเช แล้วตกแต่งด้วยการปั้นรักและติดกระจกสี