ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ช่องแสดงที่ 07

ช่องแสดงที่ 7 พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะมัณฑะเลย์ อายุประมาณ 150 ปี ทำจากวัสดุหลายชนิดได้แก่ หยกขาว (เศียร มือ และ ฝ่าเท้า), รักปั้น (ร่างกายและเครื่องทรง), โลหะ (เครื่องประดับ) และ ไม้ (ฐาน)