ห้องรัตนฯ ช่องแสดงที่ 11

ช่องแสดงที่ 11 ชุดพระพุทธรูปลงยาราชาวดีและองค์มหาสังข์ (สมัยรัชกาลที่ 7)  

พระพุทธรูปสององค์ซ้ายขวานี้แกะจากแก้วผลึกสีอายุประมาณ 600 ปี (ศิลปะล้านนา) และถูกนำมาตกแต่งทำฐานทองคำและลงยาราชาวดีเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว ส่วนองค์ “มหาสังข์” ที่อยู่ด้านในเป็นหอยสังข์ที่มีเปลือกหมุนเวียนขวา (ทักษิณาวัตร)  ทำให้น้ำที่ไหลผ่านองค์มหาสังข์ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นมงคลแก่ผู้รับน้ำสังข์