ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ช่องแสดงที่ 21

ช่องแสดงที่ 21 จัดแสดงพระพุทธรูปโบราณจากสมัยต่าง เช่น

ชั้นบนสุดองค์ที่สองจากขวามือ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์แก่เงิน ศิลปะมอญโบราณ อายุประมาณ 1,200 ปี

ชั้นที่สองนับจากด้านบนลงมา หินแกะสลักพุทธประวัติเรียกว่า อังดากู (เป็นชื่อของหินที่ใช้ด้วย) อายุประมาณ 1,000 ปี ซึ่งองค์ที่เล็กที่สุดจะต้องใช้เวลาแกะเต็มเวลาอย่างน้อย 3 ปี แล้วขัดผิดด้วยเส้นด้ายอาบน้ำมันจันทน์หอม

ชั้นที่สามนับจากด้านบนลงมา พระพุทธรูปโบราณศิลปะพุกาม (ช่องซ้ายมือสุด) และ ศิลปะมอญ (ช่องที่สองจากทางขวา) อายุประมาณ 1,000 ปี