ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ระฆังอธิษฐาน

ระฆังอธิษฐาน ระฆังเงิน ศิลปะมอญ อายุประมาณ 400 ปี

ก่อนจะสั่นระฆัง (ตุ้มระฆังอยู่ด้านในระฆัง) ให้อธิษฐานขอพรก่อน และดึงลูกตุ้มข้างในให้กระทบผนังระฆัง 3 ครั้ง