ห้องศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น ผนังข้างตู้สุราโบราณ

รถดับเพลิงสมัยก่อนที่จะมีรถยนต์ ใช้ม้าเทียมและลากไป อายุประมาณกว่า 70-90  ปี

ส่วนตู้ทรงกลมตรงกลางห้องโถง จัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้สูบฝิ่นในอดีตสมัยโบราณ