ห้องศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น โถงแสดงภายในด้านซ้าย

มุมวัฒนธรรมพื้นถิ่น จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ทั้งไม้นวดข้าว กังหันนักมวย แอก และของใช้อื่นอีกมาก ถ้าท่องเที่ยวไปในต่างจังหวัดไกลๆก็ยังอาจจะเห็นใช้อยู่บ้าง  สิ่งของบางชิ้นยังคงมีการใช้อยู่ถึงทุกวันนี้