ห้องรัตนฯ ช่องแสดงที่ 12

ช่องแสดงที่ 12 นี้มีพระพุทธรูปที่ต้องดูอยู่สองรูปแบบคือ

1. พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ปางประทับยืน 3 องค์ที่อยู่ชั้นล่างทางซ้ายมือ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะธนบุรี สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช (อายุประมาณ 220 ปี)  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือมีอินธนูอยู่บนหัวใหล่อย่างชัดเจน พระพุทธรูปสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นหายากมากเนื่องจากพระองค์ท่านทรงครองราชย์เพียง 15 ปี  และ

2. พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ปางประทับยืนองค์กลาง ที่อยู่ในช่องขวามือ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น (อายุประมาณ 180 ปี)  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือตรงพระพาหุรัด (กำไลต้นแขน) จะมีกนกเปลวเพลิงยื่นออกมาทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่สมัยรัตนโกสินทร์ที่แตกต่างจากสมัยกรุงธนบุรีที่ใช้อินธนู